Máy tăm nước Waterpik

LOẠI DÙNG PIN DI ĐÔNG

Máy tăm nước Waterpik cầm tay


 • Giảm giá!
  https://waterpik.vn/wp-content/uploads/2021/05/Máy-tăm-nước-Waterpik-Cordless-Advance-WP-560-300x300.jpg

  Máy tăm nước Waterpik Cordless Advanced WP-560

  4,990,000  3,990,000  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  https://waterpik.vn/wp-content/uploads/2022/09/Máy-tăm-nước-Waterpik-Cordless-Advance-WP-562-300x300.jpg

  Máy tăm nước Waterpik Cordless Advanced WP-562

  4,990,000  3,990,000  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  https://waterpik.vn/wp-content/uploads/2022/04/Máy-tăm-nước-Waterpik-Cordless-Advanced-WP-563-300x300.jpg

  Máy tăm nước Waterpik Cordless Advanced WP-563

  4,990,000  3,990,000  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  https://waterpik.vn/wp-content/uploads/2022/06/Máy-tăm-nước-cầm-tay-Waterpik-Cordless-Advanced-WP-567-300x300.jpg

  Máy tăm nước Waterpik Cordless Advanced WP-567

  4,990,000  3,990,000  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  https://waterpik.vn/wp-content/uploads/2022/04/Máy-tăm-nước-Waterpik-Cordless-Advanced-WP-569-300x300.jpg

  Máy tăm nước Waterpik Cordless Advanced WP-569

  4,990,000  3,990,000  Đọc tiếp
 • Giảm giá!
  https://waterpik.vn/wp-content/uploads/2017/11/may-tam-nuoc-waterpik-cordless-plus-5-1-300x300.jpg

  Máy tăm nước Waterpik Cordless Plus WP-450

  3,490,000  2,990,000  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  https://waterpik.vn/wp-content/uploads/2023/04/Máy-tăm-nước-Waterpik-Cordless-Plus-WP-462-màu-đen-300x300.jpg

  Máy tăm nước Waterpik Cordless Plus WP-462

  3,490,000  2,990,000  Thêm vào giỏ
MÁY DÙNG ĐIỆN ĐỂ CỐ ĐỊNH

Máy tăm nước Waterpik gia đình


 • Giảm giá!
  https://waterpik.vn/wp-content/uploads/2017/09/may-tam-nuoc-waterpik-classic-1-300x300.jpg

  Máy tăm nước Waterpik Classic WP-70

  3,060,000  2,690,000  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  https://waterpik.vn/wp-content/uploads/2017/11/may-tam-nuoc-waterpik-nano-1-300x300.jpg

  Máy tăm nước Waterpik Nano WP-250

  3,390,000  2,990,000  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  https://waterpik.vn/wp-content/uploads/2017/11/may-tam-nuoc-waterpik-ultra-4-1-300x300.jpg

  Máy tăm nước Waterpik Ultra WP-100

  4,020,000  3,490,000  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  https://waterpik.vn/wp-content/uploads/2018/05/may-tam-nuoc-waterpik-Complete-Care-5.0-300x300.jpg

  Máy tăm nước Waterpik Complete Care 5.0

  6,490,000  5,990,000  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  https://waterpik.vn/wp-content/uploads/2021/05/Máy-tăm-nước-Waterpik-Ultra-Professional-WP-660-300x300.jpg

  Máy tăm nước Waterpik Ultra Professional WP-660

  4,990,000  3,990,000  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  https://waterpik.vn/wp-content/uploads/2022/02/Máy-tăm-nước-Waterpik-Ultra-Professional-WP-662-01-300x300.jpg

  Máy tăm nước Waterpik Ultra Professional WP-662

  4,990,000  3,990,000  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  https://waterpik.vn/wp-content/uploads/2022/07/Máy-tăm-nước-Waterpik-Ultra-Professional-WP-663-300x300.jpg

  Máy tăm nước Waterpik Ultra Professional WP-663

  4,990,000  3,990,000  Thêm vào giỏ
 • Giảm giá!
  https://waterpik.vn/wp-content/uploads/2022/07/Máy-tăm-nước-Waterpik-Ultra-Professional-WP-667-300x300.jpg

  Máy tăm nước Waterpik Ultra Professional WP-667

  4,990,000  3,990,000  Thêm vào giỏ