Địa điểm
Mua hàng


Quận 3, HCM

269 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5
quận 3, HCM

Phone

09.2527.5678

Email

waterpikvietnam@gmail.com


Quận Phú Nhuận, HCM

17 Trần Huy Liệu, phường 12
quận Phú Nhuận, HCM

Phone

09.2527.5678

Email

waterpikvietnam@gmail.com